آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های ضروری کارکنان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم تقاضاى انتخاب کارمند/ مدیر نمونه (سال ۱۴۰۰ ) دانشگاه تهرانفرم های ضروری کارکنان۰۳ دی ۱۴۰۱
تسویه حساب اداره کل منابع انسانی (هیات علمی)فرم های ضروری کارکنان۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
فرم هیأت اجرایی منابع انسانیفرم های ضروری کارکنان۱۵ فروردین ۱۴۰۱
طرح در کارگروه طرح طبقه بندی مشاغلفرم های ضروری کارکنان
فرم درخواست صدور کارت پرسنلیفرم های ضروری کارکنان
محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلینفرم های ضروری کارکنان
تمام وقتی اعضای هیات علمیفرم های ضروری کارکنان
تعهد انتقال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوریفرم های ضروری کارکنان
استرداد کسور بازنشستگی-هیات علمیفرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب اداره کل مالیفرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب اداره کل منابع انسانی (کارمند)فرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب وام و عضویتفرم های ضروری کارکنان