درباره ما

 این اداره کل در دو حوزه معاونت زیر، مسئولیت ارائه خدمات اداری به کلیه اعضای هیأت‌علمی، کارمندان (رسمی، پیمانی و عضو قرارداد انجام کار معین) و بازنشستگان دانشگاه را بر عهده دارد:

        -  معاونت امور اداری آموزشی

        -  معاونت امور اداری غیر آموزشی

در هر یک از معاونت‌ها خدماتی با طیف وسیع، به شرح زیر ارائه می گردد: 

 

معاونت امور اداری آموزشی:

اهم وظایف این معاونت عبارتند از:    

·  صدور کلیه احکام پرسنلی اعضای هیأت علمی (رسمی، پیمانی) مانند استخدام، افزایش حقوق، ترفیع پایه، ارتقاء مرتبه و...

·  اجرای قوانین، مقررات و آیین­ نامه ­های استخدامی و انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضای هیأت علمی

. اجرای مصوبات هیات رئیسه محترم دانشگاه، کمیسیون دائمی هیات امناء ، هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه، هیات امناء

·  بررسی پرونده‌های مأموریت تحصیلی، پژوهشی و فرصت مطالعاتی و صدور احکام مربوطه

·  بررسی، تنظیم و آماده­ سازی پرونده­ های ارتقاء و تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه

·  صدور احکام پاداش پایان خدمت، ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی

·  تهیه فرم های محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین و انجام مکاتبات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری

·  اجرای کلیه فرآیندهای مربوطه به تبدیل وضع اعضای هیات علمی در دانشگاه و مرکز جذب وزارت علوم

·  تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه

·  بررسی و تهیه لایحه دفاعیه از دانشگاه یا گزارش برای مدیریت امور حقوقی جهت پرونده‌های شاکیان از اعضای هیأت علمی

·  انجام کلیه مکاتبات و خدمات امور اداری اعضای هیأت علمی دانشگاه

. تهیه گزارشات لازم خطاب به ریاست، معاونین دانشگاه و هیات رئیسه

. انجام مکاتبات لازم با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص امور مربوط به اعضای هیات علمی

 

معاونت امور اداری غیر ­آموزشی:

این معاونت فعالیت­ های متعددی انجام می­ دهد؛ مهم ­ترین وظایف آن عبارتند از:

·  صدور کلیه احکام پرسنلی کارمندان (رسمی، پیمانی، عضو قرارداد انجام کار معین و عضو قرارداد خدماتی)

·  انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، انتقال، مأموریت، مرخصی، مرخصی بدون حقوق، بازنشستگی، استعفاء، اخراج و تنظیم احکام کارگزینی

·  اجرای قوانین، مقررات و آیین­ نامه ­های استخدامی کارکنان و انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی کارکنان و صدور احکام مربوطه

·  تهیه احکام استخدام، افزایش ضریب حقوق، برقراری فوق العاده مدیریت، تبدیل و ضعیت استخدامی، برقراری و تغییر کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مرخصی بدون حقوق

·  بررسی، تنظیم و آماده  سازی پرونده‌ های تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته های تخصصی

·  انجام فعالیت­ های لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه­ بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه

·  صدور احکام پاداش پایان خدمت کارکنان

·  تهیه احکام بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته، محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین

·  پی ­گیری و انجام مکاتبات انتقال حق بیمه

·  انجام مکاتبات پرداخت کمک هزینه ازدواج بازنشستگان و فرزندان ایشان

·  کنترل و بررسی تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی با سامانه حضور و غیاب

·  اعمال مرخصی­ ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...)، مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و محاسبه سالانه کاردکس مرخصی

·  تهیه فایل اضافه کار به­ صورت ماهانه

·  بایگانی اسناد و پرونده های تبدیل وضعیت پرسنل به دو صورت الکترونیکی (آرشیو دیجیتال) و فیزیکی (دستی)، در صورت تصویب در هیأت اجرایی جذب دانشگاه

·  تهیه لایحه دفاعیه از دانشگاه یا گزارش برای مدیریت امور حقوقی جهت پرونده‌های شاکیان از کارکنان دانشگاه

·  بررسی سنوات خدمت کارکنان، مکاتبات با سایر ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها جهت تجمیع سنوات کاری