دورکاری مادران باردار یا داری فرزند زیر ۶ سال و معلولین

۲۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۴ کد : ۲۳۶۳۸ بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۳۶۷

شماره بخشنامه:   155/219714

تاریخ :   1400/8/24

با توجه به بخشنامه شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبه مورخ ۱۹/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه به اطلاع می‌رساند موضوع دورکاری مادران باردار یا داری فرزند کمتر از شش سال و معلولین با رعایت موارد ذیل امکان پذیرخواهد بود.

۱_ درخواست شخص به بالاترین مقام واحد مبنی بر تقاضای دورکاری

۲- مدت دورکاری به صورت فصلی خواهد بود

۳- نوع دورکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت خواهد بود

۴- ارائه تعهد نامه کتبی (فایل پیوست) مبنی بر پذیرش شرایط دورکاری

۵- تهیه امکانات و تجهیزات اولیه (میز کار، رایانه و......) توسط متقاضی

۶- دریافت برنامه کاری مشخص از سوی مدیریت و ارائه گزارش روزانه یا هفتگی به مافوق

۷- در دسترس بودن در طول ساعات اداری

۸- انجام وظایف محوله به صورت الکترونیکی یا غیر حضوری

۹- اولویت بندی و رعایت انضباط در انجام امور دورکاری

۱۰- رعایت ضوابط ثبت و سقف دریافت مرخصی‌ها در ایام دورکاری

۱۱- شرکت در جلسات مجازی مربوطه

۱۲- حفظ و رعایت امانت و امنیت اطلاعات و اسناد اداری

۱۳- ثبت منظم درخواست دورکاری در سامانه حضور و غیاب

۱۴ – حضور فیزیکی در محل کار بنا به ضرورت و تشخیص مدیریت در ایام یا پایان دورکاری

مقتضی است مدیران محترم به نحوی برنامه‌ریزی نمایند تا انجام امور واحد روال طبیعی خود را طی نماید.


( ۲ )