انتصاب اعضای اتاق فکر اداره کل منابع انسانی دانشگاه

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۲ کد : ۲۱۰۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۳۰

نظر به تصمیم مدیریت اداره کل منابع انسانی، کارکنان ذیل با توجه به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده، به موجب حکمی به مدت یک سال، به عنوان «عضو اتاق فکر اداره کل منابع انسانی دانشگاه» منصوب شدند:

--جناب آقای ناصر غلامی - قائم مقام محترم مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران
--جناب آقای سیدبهراد رضوی آل هاشم - رئیس محترم اداره مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی
--سرکار خانم اعظم امیرآتشانی - رئیس محترم اداره امور اداری و رفاهی پردیس علوم دانشگاه تهران
--جناب آقای بهروز عبدالمالکی - کارشناس مسئول محترم امور پشتیبانی اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی پردیس هنرهای زیبا
--جناب آقای محمد رضا تقی دخت رهقی - رئیس محترم اداره روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی
--جناب آقای طیب نژادعلیجانی دافچاهی - رئیس محترم اداره امور پشتیبانی پردیس دانشکده‌های فنی
--سرکار خانم لمیاء فارسی - کارشناس مسئول محترم برنامه ریزی و بودجه معاونت اجرایی پردیس البرز
--جناب آقای حمیدرضا نائبی - رئیس محترم اداره نظارت بر واحدهای رفاهی اداره کل امور رفاهی
--جناب آقای علی ناصربخت - کارشناس محترم حسابداری اداره امور مالی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بهره‌گیری از خرد جمعی در پیشبرد برنامه‌های اداره کل منابع انسانی دانشگاه، در زمینه تقویت سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی، مدیریت عملکرد کارمندان، طراحی مدل شایستگی، توان افزایی کارمندان و ترویج فرهنگ سازمانی اخلاق مدار و مسئولیت پذیر موفق و مؤید باشند.


( ۲۸ )