معرفی کارکنان

 

   کارکنان اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن داخلی

تلفن‌مستقیم

دکتر محمدرضا حاتمی

مدیر کل منابع انسانی

 

 

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

2684

66972084

66404725

واحد حسابداری
  ناصری رئیس اداره حسابداری 2960  
   معاونت امور اعضای هیأت علمی

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

2772

66408921

   اداره کارگزینی آموزشی

آرزو عنایتی

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

3327

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

3357

 

مهدی کاظمی کارشناس مسئول صدور احکام 2376  

خدیجه صبوری کمک کارشناس امور اداری 3293  
مریم پارس تبار کارشناس امور اداری 2642  
   معاونت امور کارکنان غیر آموزشی
 ایوب سروری معاون امور کارکنان 3542 66493104
   اداره‌ بازنشستگی‌ و امور موظفین

محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین 3010  

نیلوفر نصیری کارشناس مسئول اداره ‌بازنشستگی 3010  

سیروس مسرور کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی 3010 66405212
   اداره کارگزینی غیر آموزشی

جمیله عباسی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

2369

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

3215

 

فاطمه جعفری کارشناس امور اداری 3847  
   واحد حضور و غیاب  

شیلا دوستی کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 3744  

نیر سادات فخار کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 2638  

   اداره ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان

 رقیه احمدی  رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء 3011  

نرگس پاینده

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان

2284

 

  محمداسماعیل ریاحی کارشناس مسئول جذب و استخدام 2399  

فاطمه صیادی کارشناس مسئول ارتقاء کارکنان 2687  
بهناز نظری کارشناس جذب و استخدام 3011  

   واحد توسعه خدمات الکترونیک

  لیدا امیری

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک 2966

 

   مرکز اسناد و بایگانی

علیرضا وفایی مستان آباد

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

2688