پرسش های متداول

 

تبدیل وضعیت استخدام

پرسش 1 : بیش از یک سال است که مشمول تبدیل وضع از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی هستم، اما هنوز رسمی آزمایشی نشده ام، علت این تاخیر چیست؟ (از کارکنان دانشکده تربیت بدنی - دی ماه 1397)

 

پاسخ : اداره کل منابع انسانی در طی یک سال اخیر بارها پی گیری تلفنی، حضوری و مکتوب با وزارت علوم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این خصوص داشته است. آخرین بار در نامه ای به شماره ثبت 210008 مورخ 22 مهر 1397 این درخواست به وزارت علوم ارسال شد که تصویر پاسخ آن به استحضار می رسد.

آخرین پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات درخصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در تاریخ 20 آبان 1397

 

پرسش2 : کارمند قرارداد انجام کار معین دانشگاه هستم ، پدرم رزمنده، آزاده و جانباز است. طبق ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و  تبصره 1 بند ذماده 87 از برنامه ششم توسعه درخواست تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی دارم. چرا تاکنون رسمی یا حتی پیمانی نشده ام؟

 

پاسخ : دانشگاه در حال حاضر برای تبدیل وضع ایثارگران دارای شرایط مشابه ایشان، نیازمند شرایطی است که مهم ترین آنها وجود سهمیه استخدامی از سوی دولت و وزارت عتف می باشد تا بتواند طبق ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 25 درصد از این سهمیه را به ایثارگران اختصاص دهد. از این رو در حال حاضر به دلیل نداشتن سهمیه استخدامی، تبدیل وضع همسر، خواهر، برادر و فرزند آزادگان، جانبازان و رزمندگان نیز در دانشگاه تا اطلاع ثانوی متوقف است.

آخرین پاسخ سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص تبدیل وضع کارمند قراردادی دارای نسبت با ایثارگر به رسمی در تاریخ 27 دی 1397