اداره کارشناسان آموزشی

اداره کارشناسان آموزشی:

این اداره از واحدهای حساس و تأثیرگذار دانشگاه در مدیریت نیروی انسانی و امور رفاهی دانشگاه میباشد که مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری و کارگزینی اعضای هیات علمی را عهده دار بوده و تلاش دارد تا زمینه های پیشرفت سرمایه های انسانی دانشگاه را در حد وظایف خود فراهم آورد.

 

وظایف اداره کارشناسان آموزشی (کارگزینی هیأت علمی):
1- انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی،‌ ارتقاء‌، ترفیع، انتقال، مأموریت، مرخصی، بازنشستگی، استعفا، اخراج و تعلیق اعضای هیأت علمی .... و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه

2- ارائه راه‌کارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم‌های مکانیزه پرسنلی، اتوماسیون اداری، آرشیو دیجیتال، مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی.

3- انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضاء هیات علمی.

4-  بررسی پرونده های ماموریت تحصیلی ،پژوهشی و فرصت مطالعاتی و صدور احکام مربوطه

5- تهیه احکام استخدام، افزایش ضریب حقوق، ترمیم مدیریت، ارتقاء و ترفیع ، انتصاب ، انتقال و ماموریت، فرصت مطالعاتی،  تبدیل و ضعیت استخدامی، تغییر کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مرخصی بدون حقوق، تقدیر و تشکر.

6- بررسی و تنظیم و آماده سازی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه.

7- انجام مکاتبات درون سازمانی( از جمله با ریاست و معاونت آموزشی و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و رؤسای دانشکده ها) و برون سازمانی ( از جمله بانکها،  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) درخصوص اعضای هیات علمی.

8- تهیه گزارش های لازم جهت مسئولین دانشگاه

9- ارائه آمار مختلف براساس درخواست مسئولین دانشگاه و خارج از دانشگاه

10- انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی و پاسخگوئی به آنها.

11- راهنمایی و مشاوره به ادارات کارگزینی سایر دانشگاه‌ها

 

آمار اعضای هیات علمی به تفکیک سال و نوع استخدام

 

اطلاع رسانی

 

آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران - مصوب سال 1398

 

بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان را مشاهده کنید.

 

برای مشاهده آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (مصوب سال 1391)  اینجا کلیک کنید.

 

جهت رؤیت جداول و فرمهای مربوط به تیدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی روی هر یک از فرمها کلیک کنید.

فرم شماره 1                       فرم الف

فرم ج                                 فرم د

لازم بذکر است جداول تبدیل وضعیت همان جدوال جدید ارتقاء می‌باشند که در سامانه ساعد نیز موجود است و فقط در قسمت امضاء کننده ها باهم تفاوت دارند.

 

برای مشاهده  فلوچارت آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه روی آن کلیک کنید.

 

جهت رؤیت فایل فرصت مطالعاتی اینجا کلیک کنید.

 

جهت رؤیت آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه اینجا کلیک کنید.