پذیرش امریه سربازی در دانشگاه تهران

 

پذیرش امریه سربازی در دانشگاه تهران

 

به اطلاع متقاضیان و علاقمندان می رساند دانشگاه تهران بر اساس اولویت ها و شرایط خاصی اقدام به جذب نیروی امریه می نماید.

متقاضیان امریه لازم است به پردیس، دانشکده یا واحد مدنظر خود در دانشگاه تهران مراجعه نموده و درخواست امریه مرتبط با رشته تحصیلی خود را اعلام نمایند. درخواست واحد مربوطه بایستی 55 روز قبل از اعزام (تاریخ تعیین شده در برگه سبز) به اداره کل منابع انسانی ارسال گردد. در غیر اینصورت به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. سپس دانشگاه از بین متقاضیان، افراد واجد شرایط را انتخاب می­ نماید. بدیهی است تکمیل فرم ­ها و موافقت واحد تا زمان تاییدِ دانشگاه، حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

شرایط و اولویت های پذیرش:

 1. داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
 2. معدل دوره کارشناسی ارشد حداقل 16 
 3. سکونت در تهران (بومی بودن)
 4. اولویت با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران
 5. خانواده های محترم کمیته امداد، بهزیستی، مشمولین متاهل و معاف از رزم در اولویت هستند.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز:

 1. تصویر کارت ملی
 2. تصویر شناسنامه
 3. در صورت متاهل بودن تصویر کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه همسر
 4. گواهی فارغ التحصیلی معدل دار
 5. عکس پرسنلی
 6. برگه سبز یا همان برگه اعزام بدون درج غیبت
 7. شماره تلفن ثابت و همراه
 8. تصویر فرم های شماره 1 تا 4 تکمیل شده به شرح جدول ذیل

 

 

 

نام فرم

توضیحات

 فرم شماره 1

 امتیاز بندی امریه

 این فرم امتیاز باید توسط استاد راهنما تکمیل، امضاء و به مهر دانشکده یا مدیر گروه ممهور گردد.

 فرم شماره 2

 پیشنهاد به کارگیری نیروی امریه

 قسمت نوع کار پیشنهادی باید توسط مدیر، معاون یا رئیس دانشکده تکمیل و با امضای مقام مسئول و مهر واحد تایید شود. سایر قسمت ها توسط متقاضی تکمیل گردد.

 فرم شماره 3

 مشخصات و سوابق تحصیلی

 متقاضی بایستی ضمن الصاق عکس روی این فرم، آن را با دقت تکمیل نماید.

فرم شماره 4  درخواست تسویه حساب پرسنل امریه  
 

 

متقاضیان می توانند اطلاعات و مدارک مذکور را به آدرس پست الکترونیکی  solhrm@ut.ac.ir  ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به مدارک ناقص، ناخوانا، بی کیفیت و مدارکی که به موقع ارسال نشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.