بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

کاهش مصرف کاغذ و استفاده موثر از ظرفیت سامانه اتوماسیون اداری

کاهش مصرف کاغذ و استفاده موثر از ظرفیت سامانه اتوماسیون اداری


شماره بخشنامه:   155/2443

تاریخ :   1400/1/15

با عنایت به اینکه  دانشگاه تهران در راستای تحقق ایده دانشگاه سبز و به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در نظر دارد میزان مصرف کاغذ را به حداقل رسانده و از ظرفیت سامانه های دانشگاه در پیشبرد امورات اداری و مأموریت های دانشگاه استفاده نماید. لذا خواهشمند است سربرگ نامه‌های اداری را به مرکز فناوری اطلاعات وفضای مجازی دانشگاه ارسال تا در سامانه اداری بارگذاری شده و بعد از امضا و ثبت در دبیرخانه، نامه در فرمت سربرگ واحد مربوط ایجاد شده و امکان ارسال فایل آن در فرمت پی دی اف یا تصویر میسر گردد.