بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

کاهش ساعت کاری روز دوشنبه مورخ 1398/9/4

کاهش ساعت کاری روز دوشنبه مورخ 1398/9/4


شماره بخشنامه:   155/256701

تاریخ :   1398/9/4

به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاه می رساند، پایان ساعت کار اداری دوشنبه  مورخ  1398/9/4 ساعت 14 می باشد.

مدیران محترم واحدها موضوع را به اطلاع همکاران برسانند.