نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

سامانه ارزیابی:

1-    برای ورود به سامانه ارزیابی به چه آدرسی باید مراجعه کرد؟

نشانی سامانه ارزیابی عبارت است از:  http://pms.ut.ac.ir و می‌بایست برای استفاده از این سامانه از مرورگرهای گوگل کروم و اینترنت اکسپلورر با ورژن‌های جدید استفاده شود.

2-    آیا امکان مشاهده گزارش ارزیابی برای افراد وجود دارد؟

بله، ‌از طریق سامانه ارزیابی در منوی اصلی از قسمت گزارش‌ها در قسمت گزارش تفصیلی روی گزارش من کلیک کنید. پس از دانلود گزارش ارزیابی قابل مشاهده است.

3-    حکم اعطای ترفیع پایه برای پرسنل بر چه اساس صادر می‌شود؟

برای کارکنان رسمی و پیمانی که نمره ارزیابی آنها حداقل 70 از 100 امتیاز باشد حکم ترفیع پایه صادر می‌شود.

4-    اگر فردی به نمره ارزیابی اعتراض داشته باشد باید چه کار کند؟

در صورتی که همکاران به امتیاز کسب شده اعتراض داشته باشند می‌بایست مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات موجه از طریق سامانه گردش مکاتبات برای مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی ارسال نمایند.

5-    نحوه کسب امتیازات در فرم ارزیابی چگونه است؟

در فرم ارزیابی مجموعاً 89 امتیاز بابت معیار عملکردی و معیار رفتار سازمانی تحت اختیار مدیر هر واحد و 11 امتیاز دیگر مربوط به معیار توسعه فردی می‌باشد.

6-     نحوه توزیع امتیاز دوره‌های آموزشی چگونه است؟

بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی،‌ هر فرد در سال می‌بایست 40 ساعت دوره آموزشی طی نماید. در فرم ارزیابی برای 12 ساعت دوره آموزش عمومی، 3 امتیاز و برای 28 ساعت آموزش اختصاصی،‌ 3 امتیاز در نظر گرفته شده است.

سامانه آموزش:

 

وام:

 

بیمه: