بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

چگونگی استخراج شماره کارت پرسنل از روی دستگاه کارتزنی واحد محل خدمت و از سامانه حضور و غیاب

چگونگی استخراج شماره کارت پرسنل از روی دستگاه کارتزنی واحد محل خدمت و از سامانه حضور و غیاب


احتراماً، پیرو نامه به شماره ۷۳۸۴۸۶۵ مبنی بر "فعال کردن ثبت تردد از طریق کارت برای کلیه کارمندان تا اطلاع ثانوی" به استحضار می‌رساند لازم است پرسنلی که شماره کارت آنها در سامانه حضور و غیاب با شماره کارتشان هنگام درج کارت بر روی دستگاه کارتزنی واحد مربوطه یکسان نیست، هرچه سریع تر نسبت به یکسان سازی این دو شماره کارت اقدام نموده و شماره کارتی که روی دستگاه کارتزنی واحد محل خدمتشان مشاهده می نمایند برای به روز رسانی از طریق ثبت تیکت به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارسال نمایند:

چگونگی استخراج شماره کارت پرسنل از روی دستگاه کارتزنی و سامانه:

- انتخاب دکمه ۹ از روی دستگاه کارتزنی و نگه داشتن کارت در مقابل دستگاه، شماره نمایش داده شده شماره کارت بر روی دستگاه می‌باشد.

-دریافت شماره کارت از داخل سامانه حضور و غیاب:

از روی یکی از برگه‌های درخواست (مرخصی، تردد…) امکان دریافت شماره وجود دارد.

 

پس از دریافت شماره‌ های فوق، اگر این دو شماره با هم یکسان نیستند لازم است از طریق ثبت تیکت این دو شماره، همراه با شماره پرسنلی فرد، به مرکز فناوری اطلاعات اطلاع داده شوند.