بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پیرو بخشنامه شماره 155/5511 نحوه حضور کارمندان

پیرو بخشنامه شماره 155/5511 نحوه حضور کارمندان


شماره بخشنامه:   155/13412

تاریخ :   1400/1/28

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۵۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ و بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۶/۱۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ استانداری تهران در خصوص نحوه حضور کارمندان و انجام امورات اداری، به اطلاع می‌رساند بر اساس تشخیص مدیر واحد حداکثر ۱/۳ (یک سوم) کارمندان به صورت حضوری و سایر کارمندان به شیوه دورکاری وظایف محوله را انجام دهند. شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه‌های ابلاغ شده الزامی است و مسئولیت حسن انجام امور بر عهده مدیر واحد است.