بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پیرو بخشنامه تعیین سقف اضافه کار کارمندان در نیمه اول سال 1399

پیرو بخشنامه تعیین سقف اضافه کار کارمندان در نیمه اول سال 1399


شماره بخشنامه:   155/26584

تاریخ :   1399/2/28

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰۳۲ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، نظر به کاهش اعتبار اضافه کار و ضرورت صرفه جویی، مدیران محترم واحدها به نحوی برنامه ریزی نمایند که تخصیص اضافه کار برابر اعتبار واحد مربوطه باشد. این اعتبار از سوی معاونت برنامه و بودجه دانشگاه اعلام می‌گردد. نحوه توزیع و تعیین سقف اضافه کار برای همکاران واحدها بر عهده مدیریت واحد خواهد بود و تأیید پرداخت توسط منابع انسانی براساس سامانه حضور وغیاب و کارت زنی خواهد بود

 

معاونین محترم اداری و مالی واحدها و مدیران ستادی نظارت کامل بر انجام مصوبه داشته باشند و مسئولین حضور و غیاب واحدها موظف به بررسی و تنظیم سقف اضافه کار پرسنل واحد خود در سامانه حضور و غیاب می‌باشند.