بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پروژه مسکونی 2800 واحدی آسمان البرز

پروژه مسکونی 2800 واحدی آسمان البرز


 

نامه ها و اطلاعیه های پروژه مسکونی 2800 واحدی آسمان البرز واقع در گرمدره (استان البرز)  :

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4