بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پرونده گزینشی کارکنان شاغل

پرونده گزینشی کارکنان شاغل


شماره بخشنامه:   155/49479

تاریخ :   1394/2/30

 

با سلام و احترام

ضمن ارسال نامه شماره 44506/12/160 مدیریت گزینش دانشگاه خواهشمند است دستور فرمائید کلیه شاغلین اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، روزمزد، حق الزحمه، پروژه ای، شرکتی، جهادی و عناوین مشابه) که فاقد پرونده گزینشی در گزینش کارکنان می باشند به منظور گذراندن سیر مراحل گزینش به مدیریت گزینش کارکنان دانشگاه تهران معرفی شوند.