بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پرداخت یارانه و تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل

پرداخت یارانه و تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل


شماره بخشنامه:   155/194360

تاریخ :   1394/7/15

 

با سلام و احترام

   به استحضار می رساند پیرو پیگیری های مکرر و حسن توجه هیئت رئیسه محترم دانشگاه مقرر گردید بابت حق بیمه طرح 1 بیمه درمان تکمیلی بابت کارکنان و افراد تحت تکفل از مبلغ 550/450 ریال (پنجاه و پنج هزارو چهل و پنج تومان) به میزان 150/450 ریال (پانزده هزار و چهل و پنج تومان معادل سی درصد حق بیمه) آن، بصورت یارانه بیمه درمان تکمیلی از تاریخ 94/7/1 توسط دانشگاه پرداخت گردد. ضمنا یارانه شش ماهه دوم قرارداد (93/7/1 لغایت 94/6/31 )  در فیش حقوقی مهرماه کارکنان و افراد تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد. همچنین قابل ذکر می باشد مهلت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تا تاریخ 94/7/18 مجددا تمدید گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب و در اسرع وقت به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.