بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پرداخت وام بانک تجارت به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و قطعی

پرداخت وام بانک تجارت به اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و قطعی


شماره بخشنامه:   155/43295

تاریخ :   1396/2/23

 

به پیوست نامه شماره ۲۳۹۰۸/‏۶۶/‏۶ مورخ ۱۲/‏۰۲/‏۹۶ ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعات اعضای محترم هیأت علمی رسمی آزمایشی و قطعی آن واحد که متقاضی دریافت وام ۵۰۰ میلیون ریالی بانک تجارت با نرخ سود ۱۸% می‌باشند را به همراه عکس پرسنلی به صورت واضح، در جدول اکسل پیوست درج و حداکثر تا تاریخ ۲۴/‏۰۲/‏۹۶ به این اداره کل ارسال فرمایند. این اطلاعات به ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال و نتیجه به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

نامه وزارت علوم

فرم متقاضیان وام