بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پرداخت وام بانک تجارت با سود 21 درصد در شهریور ماه 93

پرداخت وام بانک تجارت با سود 21 درصد در شهریور ماه 93


 

شماره بخشنامه :  155/138492

تاریخ :   1393/6/15

در ارتباط با پرداخت وام تسهیلات گروهی (وام تجارت با بهره 15 درصد)،  به استحضار می رساند: بانک تجارت طی نامه شماره 32/187/262418 مورخ 93/6/15  اعلام نموده است که مطابق ابلاغ بانک مرکزی تسهیلات گروهی با سود بانکی 21 درصد محاسبه می گردد. متاسفانه تلاشها و پیگیری های دانشگاه که درقالب چندین جلسه با مدیران بانک برگزار گردید در ارتباط با کاهش نرخ بهره به نتیجه نرسید  لذا با توجه به شرایط مذکور و تقاضای برخی از همکاران، اسامی متقاضیان جهت پرداخت وام به بانک تجارت با شرایط جدید معرفی شده است. مقتضی است افرادی که در ماه جاری تمایل به دریافت وام با نرخ سود 21 درصد نمی باشند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 93/6/17 مراتب را بصورت مکتوب به این اداره کل ارسال نمایند. بدیهی است اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی به تلاشهای خود در خصوص کاهش این نرخ بهره ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است مسئولین محترم واحدها به دلیل ضیق وقت سریعا به اطلاع متقاضیان معرفی شده برسانند که تا در صورت عدم رضایت از لیست حذف شوند .