بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

وضعیت افرادی که کسورات خود را از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نکرده اند

وضعیت افرادی که کسورات خود را از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نکرده اند


شماره بخشنامه:   155/255988

تاریخ :   1398/9/4

 

پیرو جلسه روز دوشنبه تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ در دفتر معاون محترم اداری و مالی دانشگاه، خواهشمند است مسئولین امور اداری واحدها، پرونده استخدامی کلیه کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که تا سال ۱۳۸۴ به رسمی آمایشی تبدیل وضع شده‌اند، بررسی نمایند و چنانچه کسور بازنشستگی عضو از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی منتقل نشده است. تا پایان دی ماه سال جاری مکاتبه لازم در خصوص انتقال کسور بازنشستگی صورت پذیرد و لیست افرادی که انتقال حق بیمه آنها انجام به این اداره کل ارسال نمایند. واحد هایی که بعد از تاریخ اعلام شده نسبت به انتقال حق بیمه کارکنان خود اقدام نمایند. پرداخت ما به التفاوت کسور بازنشستگی از بودجه واحد و بر عهد حسابداری مربوطه خواهد بود.