بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

واگذاری مسکن به اعضای هیات علمی در شرق تهران

واگذاری مسکن به اعضای هیات علمی در شرق تهران


شماره بخشنامه:   155/61068

تاریخ :   1396/3/7

 

به پیوست نامه شماره ۵۲۱۳/‏۶۶/‏۶‬ مورخ‬ ۲۵/‏۰۲/‏۹۶‬ ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر فروش تعداد محدودی واحد مسکونی در شرق تهران جهت استحضار تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اسامی متقاضیان توسط نماینده واحد در جدول پیوست درج، و حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۰۳/‏۹۶‬ به صورت گروهی همراه با نامه اداری به این اداره کل ارسال گردد. لیست اسامی متقاضیان به وزرات علوم ارسال و نتیجه به اطلاع خواهد رسید. 

 

نامه ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشخصات واحدهای مسکونی

فرم ثبت نام متقاضیان