بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

واریز کسور بازنشستگی ایام مرخصی بدون حقوق

واریز کسور بازنشستگی ایام مرخصی بدون حقوق


شماره بخشنامه:   155/318260

تاریخ :   1397/10/23

 

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۸۵۶۷ مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ وزارت علوم تحقیقات و فناوری به استحضار می رساند.

مطابق نامه شماره ۱۰۴۹۰/‏ ص / ‏۲۵۵‬ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ صندوق بازنشستگی کشوری کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی که از ابتدای قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬) تاکنون از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده اند ولی نسبت به عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه اقدامی ننموده اند، حداکثر تا پایان اسفند ماه سالجاری (۱۳۹۷) می توانند با مراجعه حضوری به صندوق بازنشستگی کشوری و عقد قرارداد خویش فرمایی نسبت به واریز کسور بازنشستگی ایام مرخصی بدون حقوق اقدام نمایند تا مدت مرخصی بدون حقوق جزو سنوات بازنشستگی آنان محاسبه گردد.

 

لازم به ذکر است پس از اتمام مهلت یاد شده تقاضای جدیدی توسط صندوق بازنشستگی پذیرفته نخواهد شد.

 

نامه وزارت علوم

نامه سازمان بازنشستگی کشوری