بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نمایش گزینه احکام موردی در سامانه پیشخوان دانشگاه

نمایش گزینه احکام موردی در سامانه پیشخوان دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/319507

تاریخ :   1398/11/2

 

به اطلاع کلیه کارمندان گرامی و اعضای محترم هیات علمی می‌رساند با پی گیری اداره کل منابع انسانی و همکاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه، احکام موردی (مانند: بازخرید مرخصی استحقاقی، ذخیره مرخصی، ذخیره و بازخرید مرخصی تابستانی اعضای هیات علمی، کمک هزینه ازدواج، پاداش ازدواج، کسر از حقوق به دلیل غیبت و یا مرخصی بدون مجوز، فوت، کمک هزینه کفن و دفن و...) که از طرف اداره کل منابع انسانی دانشگاه صادر می شود در سامانه پیشخوان، بخش " کلیه احکام / احکام پرداخت موردی"  قابل مشاهده است .