بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نشست کارکنان منابع انسانی و امور رفاهی با معاون محترم اداری و مالی

نشست کارکنان منابع انسانی و امور رفاهی با معاون محترم اداری و مالی 

در تاریخ 27 تیر ماه 1395، نشست کارکنان اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی با معاون محترم اداری و مالی دانشگاه در اتاق شورای سازمان مرکزی برگزار شد. در این نشست جناب آقای دکتر گلدانساز پس از ایراد سخنانی سئوالات برخی کارکنان را پاسخ دادند. در انتها نیز از کارکنان اداره کل تقدیر و تشکر به عمل آمد.