بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالینشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مناطق یک استان های تهران و البرز

 

در تاریخ یکشنبه 23 دی ماه 1397 نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مناطق یک استان های تهران و البرز، با حضور جناب آقای دکتر خراسان زاده مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی وزرت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ارشد دانشگاه ها، مراکز  و موسسات پژوهشی و آموزشی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه تهران در باغ نگارستان برگزار شد.

در این مراسم انتخابات تعیین دبیر امور اداری منطقه 1 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دبیر دوره سوم انتخاب گردید.

پس از این نشست، نشست مدیر کل محترم منابع انسانی دانشگاه با حضور کارکنان این اداره کل در محل باغ نگارستان برگزار شد و در پایان کارکنان اداره کل منابع انسانی به همراه مدیر کل محترم از موزه های باغ نگارستان بازدید به عمل آوردند.