بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه پرداخت حق مسئولیت و عدم پرداخت خارج از شمول

نحوه پرداخت حق مسئولیت و عدم پرداخت خارج از شمول


 

شماره بخشنامه: 155/296962

تاریخ : 1393/11/6

 

با سلام و احترام

بدین وسیله بند 7 و 12 صورتجلسه هیات اجرایی مورخ 1393/2/20 به شرح زیر ابلاغ می گردد :

  1. پرداخت فوق العاده شغل مدیریتی یا سرپرستی علاوه بر تصدی پست مدیریتی یا سرپرستی، منوط به شاغل بودن فرد در پست مربوطه می باشد و در صورت عدم اشتغال به هرصورت از جمله استفاده از مرخصی استحقاقی بیش از سه ماه متوالی یا ماموریت آموزشی و یا مامور شدن به سایر واحدها یا سازمانی دیگر، پرداخت فوق العاده شغل مذکور بلافاصله قطع می شود و در صورت درخواست مدیر مربوطه پست مذکور نیز به فرد دیگری انتقال می یابد یا تخلیه می شود.
  2. با توجه به صدور احکام جدید در سال 1393 (بر اساس آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی) مقرر شد، از تاریخ 1393/1/1 خارج از شمول پرداخت نگردد.