بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه حضور کارمندان در دانشگاه از تاریخ 22 آذر 1399

نحوه حضور کارمندان در دانشگاه از تاریخ 22 آذر 1399


شماره بخشنامه:   155/206271

تاریخ :   1399/09/22

 

پیرو بخشنامه‌های قبلی و با توجه به اعلام ستاد ملی کرونا مبنی بر قرار گرفتن شهر تهران در وضعیت نارنجی و دستورالعمل سازمان اموراداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه حضور کارکنان ادارات در شهرهایی با وضعیت نارنجی، موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد:

۱- رؤسا و معاونین اداری مالی واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند تا از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی امور و فعالیت‌های مربوطه حداکثربا حضور فیزیکی ۵۰ درصد کارکنان و ما بقی به صورت دورکاری و با شرایط زیر انجام گیرد:

الف) کارکنان بیش از ۵۵ سال سن، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خاص یا آسیب پذیر و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال در اولویت استفاده از دورکاری می‌باشند.

ب) کلیه کارکنان موظفند اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در محل کار رعایت نمایند.

ج) ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

د) کارمندان در روزهایی که دورکاری انجام می‌دهند موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند که باید توسط مدیر مافوق تأیید شود.

۲- ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و یا به صورت نوبتی، ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

لازم به ذکر است کلیه فعالیت‌های آموزشی کماکان به صورت مجازی انجام خواهد شد.