بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه حضور کارمندان از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

نحوه حضور کارمندان از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹


پیرو بخشنامه قبلی و دستوالعمل اعلام شده از سوی دولت ، به این وسیله چگونگی فعالیت اداری کارمندان دانشگاه از مورخ ۹۹/۰۱/۲۳ تا اطلاع بعدی به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می‌گردد:
 
۱- با توجه به برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت الکترونیکی و مجازی، رؤسا و مدیران محترم واحدهای دانشگاه به نحوی برنامه ریزی نمایند که خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و پشتیبانی دانشگاه با حضور فیزیکی حداکثر دو سوم پرسنل به صورت چرخشی صورت گیرد.
۲- با توجه به فراهم بودن امکانات لازم برای انجام برخی از وظایف محوله به صورت دورکاری، تاکید می‌گردد از این ظرفیت حداکثر استفاده به عمل آید.
۳- آن دسته از افرادی که به صورت چرخشی در محل کار خود حضور نمی‌یابند و از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دهند، می‌توانند حضور خود را از طریق سامانه به صورت اینترنتی ثبت نمایند.
4- ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از 7 صبح (با ۴۵ دقیقه فرجه ) لغایت ۱۴ تعیین می‌گردد، لذا حضور پس از ساعت یادشده به عنوان اضافه کار موضوعیتی نخواهد داشت، در موارد خاص برای برخی از پرسنل دانشگاه که به جهت ماهیت کاری و با تشخیص مدیر واحد ملزم به حضور تمام وقت و یا بعد از ساعت ۱۴ در محل کار خود بوده صرفاً با مجوز معاونت اداری و مالی دانشگاه، پرداخت اضافه کار به آنان امکان پذیراست.
5- از کلیه کارکنان محترم دانشگاه درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، کلیه اصول بهداشتی و ایمنی و پروتکل تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا را در محل کار خود رعایت فرمایند.