بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه حضور کارمندان از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

نحوه حضور کارمندان از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹


 
ضمن تبریک مجدد سال نو، با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه همکاران گرامی و آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران بالاخص بیماران کرونایی، نظر به ضرورت رعایت الزامات مربوط به جلوگیری از شیوع بیماری، به حداقل رساندن ترددها و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با توجه به بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری و تاکید ستاد مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر حضور حداقلی پرسنل در محل کار، به این وسیله چگونگی فعالیت کارمندان دانشگاه از مورخ ۹۹/۰۱/۱۶ لغایت ۲۰/‏۰۱/‏۹۹ به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می‌گردد.
 
۱- با توجه به برگزاری کلاس های آموزشی به صورت الکترونیکی و مجازی، رؤسا و مدیران محترم واحدهای دانشگاه به نحوی برنامه ریزی نمایند که خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و پشتیبانی دانشگاه با حضور فیزیکی حداکثر یک سوم پرسنل بصورت چرخشی صورت گیرد.
۲- با توجه به فراهم بودن امکانات لازم برای انجام برخی از وظایف محوله بصورت دورکاری، تاکید می‌گردد از این ظرفیت حداکثر استفاده به عمل آید.
۳- آن دسته از افرادی که بصورت چرخشی در محل کار خود حضور نمی بابند و از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دهند، می‌توانند حضورخود را از طریق سامانه به صورت اینترنتی ثبت نمایند. ولی آن دسته از افرادی که امکان انجام دورکاری برای آنها وجود ندارد می‌بایست در سامانه نسبت به ثبت مرخصی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است این مرخصی‌ها به عنوان مرخصی استحقاقی محسوب نمی‌شود.
۴- ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از ۸ صبح لغایت ۱۳ تعیین می‌گردد، لذا حضور پس از ساعت یادشده به عنوان اضافه کار موضوعیتی نخواهد داشت. در موارد خاص برای برخی از پرسنل دانشگاه که به جهت ماهیت کاری و با تشخیص مدیر واحد ملزم به حضور تمام وقت و یا بعد از ساعت ۱۳ در محل کار خود بوده صرفاً با مجوز معاونت اداری و مالی دانشگاه، پرداخت اضافه کار به آنان امکان پذیراست.
۵- از کلیه کارکنان محترم دانشگاه درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران، کلیه اصول بهداشتی و ایمنی را در محل کار خود رعایت فرمایند.