بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه حضور کارمندان از تاریخ اول اردیبهشت 1399

نحوه حضور کارمندان از تاریخ اول اردیبهشت 1399


پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۴۹۰ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ و دستوالعمل اعلام شده از سوی دولت، به این وسیله چگونگی فعالیت اداری کارمندان دانشگاه از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱  تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل جهت اقدام اعلام می‌گردد.

۱- با توجه به برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت الکترونیکی و مجازی، رؤسا و مدیران محترم واحدهای دانشگاه به نحوی برنامه ریزی نمایند که خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و پشتیبانی دانشگاه با حضور فیزیکی دو سوم و یک سوم دورکاری از کارمندان صورت گیرد. ضمنا افراد بالای  55 سال و کسانی که دارای بیماری هستند و خانم هایی که فرزندان خردسال و دبستانی دارند در اولویت دورکاری قرار گیرنددر صورت عدم امکان انجام وظایف تا سقف یک سوم کارکنان از طریق دورکاری، اعطای مرخصی تا سقف یک سوم بصورت نوبت بندی اقدام شود این مرخصی جزء مرخصی استحقاقی منظور نمی شود.

۲- کلیه مدیران محترم دانشگاه اعم از رؤسای پردیس ها و معاونین ، رؤسای دانشکده ها و معاونین، مدیران گروه ها و رؤسای ادارات موظف به حضور در واحد های خود بوده و به حضور و فعالیت های پرسنل خود نظارت نمایند.

3- به مدیران واحدها به ویژه واحدهایی  که به دلیل ویروس کرونا مراجعه کننده کمتری دارند توصیه می شود از این فرصت استفاده نموده و  به کمک کارکنان محترم نسبت به اصلاح فرایندها و انجام کارهای عقب افتاده خود اقدام نمایند.

4- ساعت کاری افرادی که ملزم به حضور در محل کار می‌باشند از ۷ صبح (با ۶۰ دقیقه فرجه) لغایت ۱۴ تعیین می‌گردد، لذا حضور پس از ساعت یادشده به عنوان اضافه کار موضوعیتی نخواهد داشت، در موارد خاص برای برخی از پرسنل دانشگاه که به جهت ماهیت کاری و با تشخیص مدیر واحد ملزم به حضور تمام وقت و یا بعد از ساعت ۱۴ در محل کار خود بوده صرفاً با مجوز معاونت اداری و مالی دانشگاه، پرداخت اضافه کار به آنان امکان پذیراست.

5- کارمندانی که ملزم به حضور در محل کار خود می‌باشند، موظف به کارت زنی هستند، در غیر این صورت در سامانه غیبت منظور خواهد شد.

6- آن دسته از افرادی که با موافقت مدیر مربوطه از طریق دورکاری وظایف خود را انجام می‌دهند، حضور و غیاب خود را از طریق سامانه به صورت اینترنتی ثبت و مدیریت مربوطه در صورت موافقت تایید در غیر اینصورت غیبت منظور می شود

7- از کلیه کارکنان محترم دانشگاه درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران و تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی، کلیه اصول بهداشتی و ایمنی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا را در محل کار خود رعایت فرمایند.

8- کارمندان حتی المقدور به ستاد دانشگاه (مانند منابع انسانی، امور مالی و…) مراجعه حضوری نداشته باشند و جهت پی گیری امور اداری خود از طریق سامانه الکترونیکی دبیرخانه و کارشناسان مستقر در واحد مربوطه اقدام نمایند.