بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

نحوه استفاده از مرخصی تشویقی در تابستان سال 1398

نحوه استفاده از مرخصی تشویقی در تابستان سال 1398


شماره بخشنامه:   155/103133

تاریخ :   1398/4/23

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۷۴۲۱۱ به استحضار کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند:

 

از بازه زمانی ۲۳ تیر ماه تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، گزینه مرخصی تشویقی از سامانه ثبت درخواست مرخصی برداشته شده و لازم است کارمندان محترم تمامی مرخصی‌های خود را به صورت استحقاقی درخواست نمایند؛ در پایان تابستان، نیمی از میزان مرخصی استحقاقی مورد استفاده هر فرد در بازه زمانی فوق، به طور اتوماتیک به مرخصی تشویقی تبدیل خواهد شد.

 

لازم به ذکر است از آنجا که میزان مرخصی تشویقی استفاده شده افراد در ایام نوروز متفاوت است، تعداد مرخصی تشویقی باقی مانده هر فرد برای تابستان (با در نظر گرفتن سقف حداکثر ده روز در سال) معادل است با

کسر تعداد مرخصی های تشویقی استفاده شده وی در ایام نوروز از عدد ده .

همچنین ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۸ لغایت ۱۶/‏۶/‏۹۸، از ساعت ۳۰:‏۷ لغایت ۱۵:‏۱۴ (با ۲۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت و ربع از پایان وقت اداری (با ۲۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

 

 

با توجه به این که سامانه مرخصی به طور مستمر در حال بهبود و حتی الامکان در حال اتوماتیک سازی است، از کارمندان محترم تقاضا می شود درخواست مرخصی خود را حتما در همان ماه جاری ارسال نمایند. همچنین از مدیران محترم نیز درخواست می گردد درخواست ها را در همان ماه تعیین تکلیف نمایند تا کارمندان دچار مشکلات بعدی نشوند.