اخبار و بخشنامه ها

نتایج ارزیابی سال ۱۳۹۶ کارمندان دانشگاه اعلام شد

 

 به اطلاع کلیه کارمندان و مدیران محترم دانشگاه می‌رساند ارزیابی سال ۹۶ به پایان رسید و امکان مشاهده کارنامه از طریق سامانه مدیریت عملکرد کارکنان فراهم شده است.

زمان شروع دوره ارزیابی سال ۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد.