بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مهلت ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین در سال99

مهلت ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین در سال99


شماره بخشنامه:   155/72604

تاریخ :   1399/4/22

 

پیرو بخشنامه شماره ۴۵۱۰۱ مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۹‬ در خصوص فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقا رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین به استحضار می‌رساند: مهلت ارسال پرونده ارتقا تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۹‬ می‌باشد.

 

همچنین با توجه به بیماری کرونا و بخشنامه شماره ۷۰۶۸۳ مورخ ۲۱/‏۰۴/‏۹۹‬ در رابطه با امکان دورکاری برای کارمندان، خانم صیادی کارشناس ارتقا کارمندان در روزهای یکشنبه، سه شنبه پاسخگوی تماس‌های تلفنی همکاران محترم دانشگاهی از طریق شماره ۶۱۱۱۲۶۸۷ می‌باشند و رؤسای محترم امور اداری نیز در روزهای مذکور می‌توانند نسبت به ارسال پرونده‌های درخواست ارتقا رتبه اقدام نمایند.