بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مهلت ارسال مدارک بیمه شدگان مربوط به هزینه های تا پایان 94/6/31

مهلت ارسال مدارک بیمه شدگان مربوط به هزینه های تا پایان 94/6/31


شماره بخشنامه:   155/190462

تاریخ :   1394/7/13

 

با سلام و احترام

     به اطلاع کلیه بیمه شدگان محترم می‌رساند جهت دریافت هزینه‌های درمانی مربوط به قرارداد ( 93/7/1 لغایت 94/6/31 ) می رساند، می‌بایست مدارک هزینه‌های بیمارستانی و پاراکلینیکی را حداکثر تا تاریخ 94/8/30  از طریق واحد مربوطه به منظور بررسی و آنالیز توسط کارشناسان بیمه ارسال نمایید . قابل ذکر است بعد از تاریخ اعلام شده امکان پرداخت هزینه ها  امکان پذیر نمی باشد و دیرکرد در ارسال مدارک قرارداد قدیم، پرداخت هزینه ها جدید را به تاخیر می اندازد . همچنین از ارسال هزینه های مربوط به قرارداد  (94/7/1 ) به بعد تا اعلام مجدد،  خودداری فرمایید . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.