بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی مشمول کاهش حداقل مدت توقف

مهلت ارسال مدارک ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی مشمول کاهش حداقل مدت توقف


شماره بخشنامه:   7828567

تاریخ :   1399/10/6

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۱۲۳۸ مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۹‬ در خصوص کاهش حداقل مدت توقف جهت ارتقا رتبه کارکنان به استحضار می‌رساند: مهلت دریافت پرونده ارتقا تا تاریخ ۲۰/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ روزهای یکشنبه و سه شنبه می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موارد به شرح ذیل به نحو مناسب به اطلاع کلیه همکاران رسمی و پیمانی دانشگاه رسانده شود:

۱- کارکنانی که شرایط ارسال مدارک ارتقای رتبه را بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۶۴۱۰ مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۹‬ (تصویر پیوست) دارا می‌باشند، کلیه مدارک خود را از ابتدای خدمت تا پایان سال ۹۸ جمع‌آوری و طبق فرایند اشاره شده در پیوست ارسال نمایند.‌

۲- کلیه کارکنان جهت هر گونه سوال در خصوص جمع‌آوری مدارک و فرایند انجام کار می‌بایست فقط به کارشناسان امور اداری واحد مربوطه مراجعه نمایند. کارشناسان امور اداری با مطالعه دقیق فرایند پیوست، نسبت به راهنمایی همکاران اقدام نموده و در صورت هر گونه سوال احتمالی با واحد ارتقا این اداره کل تماس حاصل نمایند.

۳- کلیه مدارک مربوطه می‌بایست به صورت یکجا جمع‌آوری و ارسال شود، به عبارت دیگر بعد از تحویل پرونده به واحد ارتقا، امکان اضافه شدن هیچ مدرک دیگری وجود ندارد و به مدارک ارائه شده بعد از تحویل پرونده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امور اداری واحدها موظف هستند:

۱- قبل از ارسال پرونده همکاران، نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام نمایند.

۲- با توجه به چک لیست پیوست، مدارک موجود در پرونده متقاضی را بررسی نموده و در صورت تأیید، کلیه مدارک را ممهور به مهر واحد مربوطه نمایند.

لازم به ذکر است اولویت بررسی پرونده‌ها به ترتیب ارسال آنها به واحد ارتقا می‌باشد و تاریخ اجرای کلیه پرونده‌های دریافتی تا پایان سال جاری، در صورت احراز شرایط لازم و کافی برای ارتقا رتبه از ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ ‬ می‌باشد.

 

فرآیند ارتقا

کاربرگ و جداول

شیوه نامه

چک لیست