بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت استخدام اقوام وخویشاوندان درجه یک

ممنوعیت استخدام اقوام وخویشاوندان درجه یک


شماره بخشنامه:   155/264862

تاریخ :   1398/9/12

 

با عنایت به بند ۱ صورتجلسه مورخ ۹۸/۸/۶ هیأت رئیسه محترم دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی به اطلاع می‌رساند، استخدام کارمند در پردیس‌ها و دانشکده هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می‌باشند ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در گروه‌های آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع می‌باشد.