بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری


شماره بخشنامه:   7015725

تاریخ :   1398/6/9

 

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۵/۸۶۸۱ مورخ ۹۸/۱/۲۵ و ۱۵۵/۲۷۴۹۲۴ مورخ ۹۷/۹/۱۷ و نامه شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۹۵/۲/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری در داخل و خارج از کشور بدون مجوزهای قانونی (داشتن موافقت کتبی هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه ) ممنوع می‌باشد و متخلفین این قانون به هیأت تخلفات اداری معرفی می‌گردند. با عنایت به مصوبه مورخ ۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی مورد نیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان محترم دانشگاه تهران همزمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به ماهیت تمام وقتی وپژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل مدت ۴ سال با تائید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند، در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد، همچنین به استناد ماده ۵۰ و ۵۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد.

*شایان ذکر است به استناد تبصره ماده 63 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه (عضو پیمانی و قراردادی درموارد ضروری و استثنائی مشروط به آن که به برنامه های دانشگاه لطمه نزند صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق وحداکثر به مدت 4 ماه می باشد ) استفاده از مرخصی بدون حقوق و یا ماموریت آموزشی برای اعضای پیمانی و قراردادی امکان پذیر نمی باشد و در صورت نداشتن مجوزهای قانونی برای ادامه تحصیل طبق مقررات لغو قرارداد خواهند شد.

 

ضمناً دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران محترم واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل بدون مجوز قانونی همکاران می‌باشند.