بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

معرفی کارکنان

معرفی کارکنان


 

 

 

کارکنان اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن داخلی

تلفن‌مستقیم

دکتر محمدرضا حاتمی

مدیر کل منابع انسانی و امور رفاهی

 

 

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

2684

66972084

66404725

واحد حسابداری
ساسان کرفستانی رئیس حسابداری 2689  
مریم دارا حسابداری وام 3007  
معاونت امور اعضای هیأت علمی

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

2772

66408921

اداره کارگزینی آموزشی

خجسته باقری

رئیس اداره کارگزینی آموزشی

3327

 

آرزو عنایتی

کارشناس امور اداری

2370

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

3357

 

نصیرالدین کاظمی

مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه تهران

2640

 

مهدی کاظمی کارشناس امور اداری 2376  
خدیجه صبوری کمک کارشناس امور اداری 3293  
معاونت امور کارکنان غیر آموزشی
 ایوب سروری معاون امور کارکنان 3542 66493104
اداره‌ بازنشستگی‌ و امور موظفین
محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین 3010  
نیلوفر نصیری کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی 3010  
سیروس مسرور کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی 3010 66405212
اداره کارگزینی غیر آموزشی

سارا محمدی

رئیس اداره کارگزینی غیر آموزشی

3583

 

جمیله عباسی

کارشناس مسئول امور استخدامی

2369

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس امور اداری

3215

 

مریم پارس تبار کارشناس امور اداری 2642  
واحد حضور و غیاب  
شیلا دوستی کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 3744  
نیر سادات فخار کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 2638  

معاونت امور رفاهی

 

 

معاون امور رفاهی

2960

 

 اداره وام

مجتبی محمدی

رئیس اداره وام

2661

 

شیوا الهامی

مسئول وام صندوق قرض الحسنه رفاه

3005

 

مکرم قبادی

کمک کارشناس وام صندوق قرض الحسنه رفاه

3006

 

پروین قاسمی

مسئول وام تسهیلات گروهی (تجارت)

3008

 

اداره تعاون و خدمات رفاهی

فاطمه یوسفی مقدم

رئیس اداره تعاون و خدمات رفاهی

3003

 

تیمور فتحی پور

کمک کارشناس اداره تعاون و خدمات رفاهی

3004

 

اداره بیمه و خدمات اجتماعی

مژگان مهتاب زاده

سرپرست اداره بیمه و خدمات اجتماعی

3808

66481019

  لیلا انصاری      
گردشگری
سیده پریسا رفیعی کارشناس امور رفاهی - گردشگری 3007  

باشگاه کارکنان

حمزه کریمی

مدیر باشگاه کارکنان

2296

66972080

سعید ملایوسفی

کارشناس امور رفاهی باشگاه کارکنان

2453

66400033

مرکز همایش های علمی

ابوالفضل میردامادیان

سرپرست مرکز همایش‌های علمی

 

01133472711

میثم بدخشان

مسئول دفتر مرکز همایش‌های علمی

 

01133472435

آرش محمدزاده

مسئول پذیرش مرکز همایش‌های علمی

 

01133472360

حسین یوسفی سوته

مسئول خدمات و پذیرش مرکز همایش‌های علمی

 

 

محمود بدخشان

مسئول تأسیسات مرکز همایش‌های علمی

 

 

عبدالعظیم مرادی

مسئول فضای سبز مرکز همایش‌های علمی

 

 

امیر عباس رضائیان

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

حسین بدخشان

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

زمان درزی

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

شهرام پوربرار

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

محمد رسول زاده

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی

دکتر علی بزرگی امیری

معاون آموزش و توسعه منابع انسانی

2399

66493129

اداره آموزش کارکنان

مجید احمدی کافشانی

کارشناس اداره آموزش کارکنان

3802

 

اداره ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان

معصومه رحیمی کارشناس مسئول اداره ارتقاء 2687  

نرگس پاینده

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

2284

 

خدیجه خاکسار کارشناس دبیرخانه ارتقاء    

واحد توسعه خدمات الکترونیک

رقیه احمدی

مسئول واحد توسعه خدمات الکترونیک

3011

 

لیدا امیری

کارشناس واحد توسعه خدمات الکترونیک

2966

 

مرکز اسناد

علیرضا وفایی مستان آباد

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

محمد زنگویی

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

مجتبی نجفی

مسئول چاپ و تکثیر