بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶

مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶


 

مشاهده کارنامه ارزیابی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.

پیرو تماس‌های مکرر همکاران محترم دانشگاه، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند کارنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ از طریق سامانه مدیریت عملکرد کارمندان در دسترس می‌باشد. زمان شروع دوره ارزیابی سال ۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد.