بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مشاهده و اطمینان از صحت اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد کارمندان برای ارزیابی سال 97

مشاهده و اطمینان از صحت اطلاعات سامانه مدیریت عملکرد کارمندان برای ارزیابی سال 97


شماره بخشنامه:   155/261010

تاریخ :   1397/9/3

 

با عنایت به مصوبه کمیسیون تخصصی منابع انسانی دانشگاه در خصوص انجام ارزیابی عملکرد کارمندان برای سال ۹۷ در ۲ دوره شش ماهه، به استحضار می‌رساند سامانه مدیریت عملکرد کارمندان به نشانی https://pms.ut.ac.ir از تاریخ ۰۵/‏۰۹/‏۹۷‬ لغایت ۱۴/‏۰۹/‏۹۷‬ برای " مشاهده اطلاعات" فعال خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موارد به شرح زیر به نحو مناسب به اطلاع کلیه مدیران محترم و کارمندان گرامی دانشگاه رسانده شود.

۱- ارزیابی برای سال ۹۷ در ۲ دوره شش ماهه انجام خواهد شد، لذا طبق جدول زمان بندی ارزیابی شش ماه اول سال جاری در آذرماه و ارزیابی شش ماهه دوم در فروردین ماه سال ۹۸ انجام می‌گیرد و میانگین امتیاز هر ۲ دوره در سامانه پرسنلی ثبت می‌گردد.

۲- شایسته است کلیه کارمندان دانشگاه با مراجعه به سامانه مذکور از منو "ارزیاب" روی گزینه "تعیین ارزیاب هر پرسنل" کلیک نموده و در صفحه باز شده، نام واحد سازمانی و نام مدیر مافوق و مدیر بلافصل خود را مشاهده نمایند و در صورتی که موارد اعلام شده اشتباه می‌باشد، مراتب را به کارشناس محترم امور اداری واحد اطلاع دهند.

۳- اعضای هیأت علمی دارای پست اجرایی و کارمندانی که نقش "مدیر بلافصل" یا "مدیر مافوق" دارند نیز می‌بایست با مراجعه به "کارتابل ارزیابی عملکرد کارمندان" در صفحه اصلی سامانه، اسامی پرسنل خود را مشاهده و چنانچه در اسامی مغایرتی وجود دارد (نام فردی در کارتابل از قلم افتاده یا فردی اشتباه در کارتابل است)، موضوع را به کارشناس محترم امور اداری واحد منعکس نمایند.

۴- کارشناسان امور اداری نیز موظف هستند با بررسی سامانه پرسنلی واحد مربوطه، از صحت اطلاعات "واحد سازمانی"، "واحد مستقر" و همچنین احکام پرسنل و مدیران مطابق با ساختار سازمانی مصوب واحد اطمینان حاصل نمایند و در صورت مشاهده مغایرت، مراتب را به اطلاع کارشناسان اداری مستقر در اداره کل منابع انسانی برسانند.

۵- فرم "ثبت وقایع حساس" در سامانه به صورت دائم فعال بوده و همانند گذشته قابل استفاده می‌باشد. لذا مدیران محترمی که تمایل به درج اطلاعات مثبت یا منفی عملکرد پرسنل خود در طول دوره ارزیابی دارند، می‌توانند این فرم را در صورت نیاز تکمیل کنند تا در زمان شروع دوره ارزیابی با استناد به اطلاعات فرم مذکور نسبت به ارزیابی دقیق پرسنل اقدام نمایند.

۶- سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان به نشانی: http://feedback.ut.ac.ir طبق روال سابق در طول سال به صورت دائم فعال می‌باشد، لذا با توجه به اثر گذاری امتیاز این سامانه در پایان هر دوره ارزیابی در کارنامه پرسنل، مشارکت کلیه همکاران در این خصوص در پیشبرد و دستیابی به اهداف سازمان مؤثر خواهد بود.

در پایان خاطر نشان می‌گردد در حین اجرای ارزیابی، جابجایی پرسنل و مدیران مافوق و بلافصل امکان پذیر نمی‌باشد.