بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مرخصی استعلاجی بیش از سه روز و مرخصی زایمان

مرخصی استعلاجی بیش از سه روز و مرخصی زایمان


شماره بخشنامه:   155/72338

تاریخ :   1394/3/23

 

باسلام و احترام

بدین وسیله بند3 صورتجلسه هیات اجرایی مورخ 94/2/7 به شرح زیر ابلاغ می گردد :

موضوع مرخصی زایمان کارکنان رسمی (نامه مدیرکل دفتربازرسی؛ مدیریت عملکرد وامورحقوقی استان تهران) ؛ مطرح و مقررگردید، با توجه به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی توسط سازمان تامین اجتماعی، حقوق و مزایای ایشان در مدت مرخصی استعلاجی بیش از سه روز و نه ماه مرخصی زایمان توسط دانشگاه پرداخت گردد. همچنین اداره کل حقوقی دانشگاه موظف به پیگیری موضوع پرداخت کسورات قانونی معوقه کارمندان رسمی تابع صندوق تامین اجتماعی (توسط اداره کل مالی دانشگاه) و پذیرش توسط سازمان تامین اجتماعی شد.