بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مجوز عقد قرارداد با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران

مجوز عقد قرارداد با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/80362

تاریخ :   1399/5/1

 

با عنایت به نامه شماره ۷۴۸۲۲ مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۹۹‬ اداره کل امور حقوقی در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت‌های تعاونی کارکنان دانشگاه به استحضار می‌رساند؛ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران تنها در صورتی می‌تواند نسبت به عقد قرارداد شرکتی و جذب نیرو برای واحدهای دانشگاه تهران اقدام نماید که واحد مربوطه از طریق مکاتبات اداره کل منابع انسانی به آن شرکت معرفی شده باشد. همچنین واحدهای دانشگاه مجوز مکاتبه مستقیم با شرکت را دارا نمی‌باشند.