بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین


شماره بخشنامه:   155/211502

تاریخ :   1397/7/23

 

با توجه به این که بررسی پرونده متقاضیان اعطای رتبه شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین از آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد، مواردی به شرح زیر جهت استحضار کارکنان محترم ارسال می‌گردد:

۱- مشمولین ارتقا رتبه شغلی، کارکنان قرارداد انجام کار معین دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشند.

۲- کارکنانی که قصد ارسال مدارک ارتقای رتبه دارند، کلیه مدارک خود را از ابتدای خدمت تا پایان سال ۹۶ جمع‌آوری و طبق فرایند اشاره شده در پیوست ارسال نمایند.‌

۳- کلیه کارکنان جهت هر گونه سوال در خصوص جمع‌آوری مدارک و فرایند انجام کار می‌بایست فقط به کارشناسان امور اداری واحد مربوطه مراجعه نمایند. کارشناسان امور اداری با مطالعه دقیق فرایند پیوست، نسبت به راهنمایی همکاران اقدام نموده و در صورت هر گونه سوال احتمالی با واحد ارتقا این اداره کل تماس حاصل نمایند.

۴- کلیه مدارک مربوطه می‌بایست به صورت یکجا جمع‌آوری و ارسال شود، به عبارت دیگر بعد از تحویل پرونده به واحد ارتقا، امکان اضافه شدن هیچ مدرک دیگری وجود ندارد و به مدارک ارائه شده بعد از تحویل پرونده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امور اداری واحدها موظف هستند:

۱- قبل از ارسال پرونده همکاران، نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام نمایند.

۲- با توجه به فرایند پیوست (همانند روال مربوط به همکاران رسمی و پیمانی)، مدارک موجود در پرونده متقاضی را بررسی نموده و در صورت تأیید، کلیه مدارک را ممهور به مهر واحد مربوطه نمایند. ترتیب قرارگیری مدارک طبق ترتیب تکمیل جداول پیوست باشد.

لازم به ذکر است اولویت بررسی پرونده‌ها به ترتیب ارسال آنها به واحد ارتقا می‌باشد و تاریخ اجرای کلیه پرونده‌های دریافتی تا پایان سال جاری، در صورت احراز شرایط لازم و کافی برای ارتقا رتبه از ۰۱/‏۰۱/‏1397‬ می‌باشد.