بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین


شماره بخشنامه:   155/45101

تاریخ :   1399/3/24

 

با عنایت به این که بررسی پرونده متقاضیان اعطای رتبه شغلی کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین از ابتدای سال جاری در حال انجام است موارد به شرح زیر جهت استحضار ارسال می‌گردد:

۱- کارکنانی که قصد ارسال مدارک ارتقای رتبه دارند، کلیه مدارک خود را از ابتدای خدمت تا پایان سال ۹۸ جمع‌آوری و طبق فرایند اشاره شده در پیوست ارسال نمایند.‌

۲- کلیه کارکنان جهت هر گونه سوال در خصوص جمع‌آوری مدارک و فرایند انجام کار می‌بایست فقط به کارشناسان امور اداری واحد مربوطه مراجعه نمایند. کارشناسان امور اداری با مطالعه دقیق فرایند پیوست، نسبت به راهنمایی همکاران اقدام نموده و در صورت هر گونه سوال احتمالی با واحد ارتقا این اداره کل تماس حاصل نمایند.

۳- کلیه مدارک مربوطه می‌بایست به صورت یکجا جمع‌آوری و ارسال شود، به عبارت دیگر بعد از تحویل پرونده به واحد ارتقا، امکان اضافه شدن هیچ مدرک دیگری وجود ندارد و به مدارک ارائه شده بعد از تحویل پرونده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- کارکنان قرارداد انجام کار معین دارای مدرک دانشگاهی کاردانی که از ۰۱/‏۰۱/‏۹۱‬ به طور پیوسته دارای سابقه خدمت هستند نیز مشمول مفاد این بخشنامه می‌باشند.

امور اداری واحدها موظف هستند:

۱- قبل از ارسال پرونده همکاران، نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام نمایند.

۲- با توجه به فرایند پیوست، مدارک موجود در پرونده متقاضی را بررسی نموده و در صورت تأیید، کلیه مدارک را ممهور به مهر واحد مربوطه نمایند. ترتیب قرارگیری مدارک طبق ترتیب تکمیل جداول پیوست باشد.

لازم به ذکر است اولویت بررسی پرونده‌ها به ترتیب ارسال آنها به واحد ارتقا می‌باشد و تاریخ اجرای کلیه پرونده‌های دریافتی تا پایان سال جاری، در صورت احراز شرایط لازم و کافی برای ارتقا رتبه از ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین دانشگاه رسانده شود.

 

ضمناً به اطلاع همکاران محترم می‌رساند سامانه سپاری فرایند ارتقا کارکنان در حال پیگیری است و در صورت تغییر روند ارائه مدارک ارتقا، متعاقباً اعلام خواهد شد.