بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان

فراخوان ارسال مدارک جهت ارتقاء رتبه شغلی کارکنان


شماره بخشنامه:   155/142069

تاریخ :   1396/5/30

 

 

با عنایت به این که بررسی پرونده متقاضیان اعطای رتبه شغلی کارکنان در سال ۹۶ از شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد، موارد به شرح زیر جهت استحضار ارسال می‌گردد:

 

۱- کارکنانی که تاکنون نسبت به ارسال مدارک ارتقای رتبه اقدام نکرده‌اند، کلیه مدارک خود از ابتدای خدمت تا پایان سال ۹۵ را جمع آوری و طبق فرایند اشاره شده در پیوست ارسال نمایند.‌

۲- کلیه کارکنان جهت هر گونه سؤال در خصوص جمع آوری مدارک و فرایند انجام کار می‌بایست فقط به کارشناسان امور اداری واحد مربوطه مراجعه نمایند. کارشناسان امور اداری با مطالعه دقیق فرایند پیوست، نسبت به راهنمایی همکاران اقدام نموده و در صورت هر گونه سوال احتمالی با واحد ارتقاء این اداره کل تماس حاصل نمایند.‌

۳- کارکنانی که در سال‌های ۹۴ یا ۹۵ نسبت به ارائه مدارک اقدام کرده‌اند ولی شرایط اخذ امتیاز لازم جهت کسب رتبه را نداشتند، فقط می‌بایست مدارک مربوط به سال ۹۵ خود را ارائه دهند و از ارسال سوابق سال‌های قبل پرهیز نمایند.‌

۴- کارکنانی که مدارک ایشان در سال‌های ۹۴ یا ۹۵ بررسی و شرایط احراز یک رتبه بالاتر را داشته‌اند و حکم ارتقای رتبه شغلی ایشان صادر شده است، تا پایان مدت توقف اعلام شده در حکم کارگزینی‌شان از ارسال مجدد پرونده خودداری نمایند.‌

۵- کلیه مدارک مربوطه می‌بایست به صورت یکجا جمع آوری و ارسال شود، به عبارت دیگر بعد از تحویل پرونده به دبیرخانه ارتقاء، امکان اضافه شدن هیچ مدرک دیگری وجود ندارد و به مدارک ارائه شده بعد از تحویل پرونده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

امور اداری واحدها موظف هستند:

۱- قبل از ارسال پرونده همکاران، نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام و از ارسال پرونده‌های مشمول بندهای ۴ و ۵ خودداری نمایند.

۲- با توجه به فرایند پیوست، مدارک موجود در پرونده متقاضی را بررسی نموده و در صورت تأیید، کلیه مدارک را ممهور به مهر واحد مربوطه نمایند. (ترتیب قرارگیری مدارک طبق ترتیب تکمیل جداول پیوست باشد.)

لازم به ذکر است اولویت بررسی پرونده‌ها همانند سنوات قبل با سنوات ۲۰ سال به بالا و پس از آن بر اساس رتبه درخواستی می‌باشد و تاریخ اجرای کلیه پرونده‌های دریافتی تا پایان سال جاری، در صورت احراز شرایط لازم و کافی برای ارتقا رتبه از ۰۱/‏۰۱/‏۹۶‬ ‬ می‌باشد.

نظر به این که شیوه نامه جدید ارتقا رتبه شغلی کارکنان توسط اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی در حال بررسی و تدوین نهایی می‌باشد، لذا از سال ۱۳۹۷ ابلاغ و اجرا خواهد شد.