بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

غیرفعال شدن کلید و کارت مرخصی و ماموریت ساعتی بر روی تمام دستگاه های کارت زنی دانشگاه

غیرفعال شدن کلید و کارت مرخصی و ماموریت ساعتی بر روی تمام دستگاه های کارت زنی دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/191991

تاریخ :   1398/7/11

 

به استحضار کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند در ادامه سامانه سپاری فرآیندها،  از روز سه شنبه  مورخ 16/‏7/‏1398 کلید و کارت های ثبت مرخصی ساعتی و ماموریت ساعتی بر روی دستگاه های کارتزنی در تمام پردیس ها و واحدها غیرفعال شده و از این پس کلیه درخواست های مرخصی ساعتی و مأموریت ساعتی بایستی فقط از طریق سامانه ثبت درخواست مرخصی، ثبت شوند.

لازم به ذکر است جهت استفاده از این درخواست‌ها لازم است ابتدا اثر انگشت خود را بر روی دستگاه حضور و غیاب به صورت تردد عادی ثبت کنید، سپس درخواست خود را از طریق سامانه ثبت درخواست مرخصی برای تایید مدیر مافوق ارسال نمائید.

راهنماهای مربوط به سامانه ثبت درخواست مرخصی در وب سایت راهنمای خدمات فناوری اطلاعات، در قسمت راهنماها به تفکیک سامانه ها، گزینه سامانه حضور و غیاب و ثبت درخواست مرخصی درج شده است.

لینک مستقیم راهنمای مرخصی ساعتی

لینک مستقیم راهنمای مأموریت ساعتی

لطفاً صفحات راهنما را به صورت کامل مطالعه نمائید و در صورت وجود هر گونه ابهام، درخواست خود را فقط از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات ثبت و پی گیری نمائید.

 

 

همچنین از مدیران تایید کننده مرخصی، تقاضا می شود نسبت به تایید و یا رد درخواست های مرخصی و ماموریت (اعم از ساعتی و روزانه) و نیز درخواست های اصلاح تردد ناقص، به موقع اقدام نمایند.