بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

عدم تعطیلی ایام کاری هفته توسط واحدها

عدم تعطیلی ایام کاری هفته توسط واحدها


شماره بخشنامه:   155/103413

تاریخ :   1397/4/23

 

با توجه به کاهش ساعت کاری پرسنل دانشگاه، واحدها می‌بایست فعال و بدون تعطیلی ایام کاری هفته ، نسبت به حضور پرسنل در محل کار طبق بخشنامه تابستان سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند.

 

در این خصوص مدیران محترم واحدها می‌توانند ساعات کاری برخی از پرسنل را در شیفت عادی و برخی دیگر را در شیفت عصر یا شب (در سامانه حضور و غیاب موجود است) گروه بندی نمایند و همچنین توزیع مرخصی‌ها به گونه‌ای باشد که پرسنل واحد در طول هفته پاسخگوی انجام امور جاری و ارباب رجوع باشند.