بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

صدور کارنامه ارزیابی عملکرد کارمندان برای نیمه دوم سال 97

صدور کارنامه ارزیابی عملکرد کارمندان برای نیمه دوم سال 97


شماره بخشنامه:   155/283315

تاریخ :   1398/9/27

 

به استحضار می‌رساند کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ صادر شده است و همکاران محترم در صورت اعتراض به امتیاز اخذ شده، از تاریخ صدور کارنامه یک هفته مهلت دارند نسبت به ثبت اعتراض در سامانه مدیریت عملکرد اقدام نمایند.
با عنایت به این که صدور کارنامه و استخراج گزارش امتیازات منجر به صدور حکم ترفیع پایه سال ۹۷ خواهد شد، مراتب به شرح زیر اعلام می‌گردد:


۱- کارمندانی که ارزیابی ایشان توسط مدیر بلافصل انجام نشده باشد، فاقد کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ می‌باشند.
۲- کارمندانی که نیمه اول سال ۹۷ ارزیابی نشده و فاقد امتیاز آن دوره هستند، امتیاز ارزیابی نیمه دوم، امتیاز نهایی ایشان می‌باشد.
۳- امتیازات نیمه اول سال ۹۷ پرسنل واحدهایی که با توجه به بند ۳ در نامه ارسال فایل اعتراضات، طی درخواست رسمی نسبت به اعلام اشتباه در امتیازدهی به کارمندان خود اقدام نموده‌اند، حذف و امتیاز نیمه دوم به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ برای ایشان لحاظ می‌شود.
۴- با موافقت هیأت اجرایی دانشگاه مقرر شد:
‌‌الف -
برای افرادی که امتیاز نیمه دوم ایشان از نیمه اول بیشتر باشد، همان امتیاز نیمه دوم به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ منظور شود.
ب- برای افرادی که امتیاز نیمه دوم از امتیاز نیمه اول کمتر باشد، میانگین هر دو نیمه به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ ثبت شود.
۵- امتیاز آن دسته از همکارانی که به دلایلی اعم از مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مأموریت آموزشی، مأمور به سایر دستگاه‌ها و… کمتر از دو سوم دوره ارزیابی (در هر یک از دو نیمه سال ۹۷) در دانشگاه حضور نداشته و فاقد نمره هستند، همانند سنوات گذشته و با توجه به مصوبات هیأت اجرایی محاسبه و ثبت خواهد شد.
۶- چنانچه مدیران محترم در زمان ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۴۸۵۶۹/۱۵۵ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۸‬ را رعایت نکرده باشند، منابع انسانی به استناد بند ۷ اصلاحات دستورالعمل مدیریت عملکرد که در هیأت اجرایی شماره ۲۰۵ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ به تصویب رسیده است، جهت تغییر امتیاز افراد اقدام خواهد نمود.
۷- پس از پایان مهلت اعتراض، گزارش اعتراضات ثبت شده در سامانه طی نامه رسمی به مدیران واحد مربوطه ابلاغ خواهد شد و شایسته است مدیران ارجمند با توجه به بند ۲۲ ماده ۵ دستورالعمل مدیریت عملکرد، نسبت به برگزاری جلسات بازخورد و برقراری تعامل دوسویه (بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده) ضمن ارائه راه کار برای دستیابی به اهداف دوره بعدی ارزیابی، نقاط قوت وقابل بهبود را به همکارانی که بابت امتیاز اخذ شده، اعتراض داشته‌اند، به فرد منعکس نمایند.