بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

صدور احکام انشایی انتصاب برای اعضای محترم هیات علمی

صدور احکام انشایی انتصاب برای اعضای محترم هیات علمی


اطلاعیه صدور احکام انشایی انتصاب برای اعضای محترم هیات علمی

 

با توجه به مفاد ماده ۵۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و دستورالعمل نحوه انتصاب و پرداخت مزایای سمت‌های اجرایی موقت مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۱۱/‏۹۵‬ هیأت رئیسه دانشگاه (ابلاغ شماره ۵۴۳۸۴۳۵ مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ ‬) به استحضار می‌رساند؛ امکان پرداخت فوق العاده مدیریت یا فوق العاده سرپرستی برای سمت ها و پست‌های سازمانی غیر مصوب اعضای هیأت علمی مقدور نمی‌باشد. لازم به توضیح است این بخشنامه شامل اعضای محترم هیأت علمی که بر پست‌های کارکنان دانشگاه، شامل کلیه معاونین ادارات کل، روسای ادارات و کارشناسان مسئول، انتصاب یافته اند، نیز می‌باشد و فوق العاده مدیریت ایشان از تاریخ 97/1/1 قابل پرداخت نخواهد بود.

بر این اساس پرداخت کلیه احکام انشایی پس از تصویب اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی و تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه و از محل عوائد اختصاصی مقدور خواهد بود. بدیهی است احکام صادره‌ای که با ضوابط مقرر در این بخشنامه مغایر باشند، فاقد اعتبار قانونی بوده و برای پرداخت فوق العاده مدیریت، ایجاد کارتابل و سمت همتراز یا هر گونه مزایای دیگر، قابل استناد نمی‌باشد. باعنایت به مراتب فوق خواهشمند است قبل از صدور احکام انشایی با معاونت محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه هماهنگی لازم به عمل آید.