بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه سال 1398 دانشگاه تهران

شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه سال 1398 دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/220496

تاریخ :   1399/10/8

 

با عنایت به اینکه اداره کل منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد مطابق سال‌های گذشته از کارمندان نمونه سال ۱۳۹۸ تجلیل نماید، لذا خواهشمند است مطابق شیوه نامه پیوست نسبت به اطلاع رسانی، تکمیل و معرفی افراد واجد شرایط اقدام مقتضی صورت گیرد.

شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه